Info om quarter- och painthästar samt olika tävlingsgrenar inom westernridning

Historia

Quarterhästar

Quarterhästen har en fascinerande historia som går tillbaka till 1600-talet. Dess ursprung kan spåras till de engelska fullblodshästarna som kom till Nordamerika med de tidiga nybyggarna. Dessa hästar användes för att korsas med indianponnys för att skapa tåliga och snabba hästar som var lämpade för arbete och tävling.

Under 1800-talet blev quarterhästen alltmer populär för sitt arbete på rancher. Detta berodde på deras snabbhet, smidighet och naturbegåvning för boskapshantering. Quarterhästen användes även i det amerikanska inbördeskriget, där de visade sig vara värdefulla för militära ändamål.

Idag är quarterhästen en av de mest älskade och respekterade raserna inom westernridningens olika dicipliner. Aveln på quarterhästar har fokuserat på att bevara deras naturliga talang och förmågor. Rasen är känd för sin snabbhet på korta distanser och deras förmåga att utföra snabba vändningar, vilket gör dem idealiska för grenar som reining och westernridning. De har även ett lugnt och stabilt psyke vilket lämpar sig för grenar som trail och ranchriding. 

Painthästar

Painthästens historia är rik på spännande berättelser och rötter som sträcker sig tillbaka till de amerikanska prärierna. Dessa mångfärgade och vackra hästar har sitt ursprung i de mångsidiga indianponnyerna och de robusta ranchhästarna som användes av de första bosättarna. Painthästar har blivit kända för sin unika färgmönstring, vilket gör dem till värdefulla avelsdjur och imponerande tävlingshästar inom olika discipliner. Deras anpassningsbara natur och förmåga att arbeta med boskap har gjort dem populära både som arbetsdjur och som älskade sällskapshästar.

Painthästens historia tar oss med på en resa från urtida amerikansk kultur till modern användning som allsidiga ridhästar. Dessa hästar har anpassats och avlats för att utmärka sig inom discipliner som westernridning, ridning och körning. Med deras ursprung i indianponnyerna och ranchhästarna är painthästarna lojala, tåliga och intelligenta, vilket gör dem till utmärkta partners för olika typer av ryttare.

Avel

Avel på quarterhästar är starkt reglerat av olika rasföreningar och regelverk. En viktig rasförening är AQHA (American Quarter Horse Association). Motsvarigheten för painthästar heter APHA (American Paint Horse Association) är en organisation för painthästar som grundades för att sätta krav på aveln kring painthästar, en painthäst har många fler fördelar och förmågor än sin vackra teckning. För att uppfylla rasorganisationernas regelverk och bedömningskriterier, måste avelsprogram genomgå en noggrann bedömning av hästens prestationer och stamtavla. AQHA och APHA fokuserar på att främja och bevara de bästa egenskaperna hos quarterhästen respektive painthästen. Rätt avelsmaterial väljs med omsorg hos oss.

Hästavel kräver en noggrann förståelse för rasens särdrag, samt kännedom om AQHAs respektove APHAs regelverk och bedömningsprocess. Genom att följa rasorganisatinernas riktlinjer och bedömningskriterier kan vi på Lakeside Horses säkerställa att våra avkommor håller hög kvalitet och är värdiga representanter för rasen. Det är viktigt att ha en stark stamtavla för att säkerställa att fölen är fria från genetiska sjukdomar och har rätt egenskaper för sin avsedda användning, oavsett om det är som tävlingshäst eller för fritidsändamål.

Discipliner

Här nedan förklaras några av de populäraste grenarna inom westernridningen

Trail

Trail innebär att man rider genom en bana med olika utmaningar och hinder.. Det kan vara att korsa broar, ta sig över stockar eller klättra över hinder. Det är en rolig och utmanande aktivitet som visar på hästens stabila psyke och förtroende för ryttaren. 

Working cowhorse

Working cowhorse innebär att hästen och ryttaren arbetar tillsammans för att hantera boskap genom att visa snabbhet, smidighet och precision. Hästen får då visa prov på sin fallenhet för att kontrollera kon (s.k. cow sense). Grenen börjar med ett reiningmöster och avslutas med att hantera en ko. 

Versitale Horse

Versitale horse är en tävlingsgren inom westernridning som kräver en mångsidig häst. Här bedöms hästens förmåga att hantera olika moment som dressyr, ridning över stockar och hinder, arbete med boskap och reining. Det är en spännande gren som testar både ryttarens och hästens färdigheter i olika discipliner. 

Roping

Roping innebär enkelt förklarat att du ska fånga en dummy (låtsaskalv i Sverige) med lasso så snabbt som möjligt. Quarterhästens förmåga att snabbt komma upp i hög hastighet samt stoppa snabbt kommer väl till pass här.

Reining

Reining går ut på att utföra precisionsrörelser i samspel med hästen. Reining innebär att ryttaren kontrollerar hästen genom olika moment, såsom snabba stopp, snurrande piruetter och tempoväxlingar. Det krävs mycket träning och samarbete mellan ryttaren och hästen för att behärska dessa tekniker inom reining. 

Cutting

Cutting går ut på att separera en ko från resten av flocken. Det kräver snabbhet, smidighet och skicklighet från både häst och ryttare. Genom att använda sina instinkter och strategi, visar cuttaren upp en imponerande förmåga att kontrollera och följa kons rörelser. För hästälskare är cutting en fascinerande sport som visar samarbetet och intelligensen hos våra fyrbenta vänner. Cutting rids på en hand medans heardwork rids på två. 

Pleasure

I pleasure tävlar ryttaren och hästen om att visa upp en jämn och avslappnad gångart. Målet är att bland annat framföra hästen i en harmonisk och balanserad trav eller jog, utan att skynda på eller stressa fram. Det handlar om att visa upp en positiv attityd och följsamhet hos hästen, samtidigt som man utför olika moment och övergångar mellan olika gångarter.

Barrel race

Barrel race är en riktig publikfriare. I denna tidsgren inom är hästens smidighet och samarbete med ryttaren avgörande. Ekipaget ska rida runt tre tunnor i så snabbt som möjligt. Det gäller att ha både fart och kontroll för att klara av de skarpa svängarna och komma i mål på bästa tid.